THÔNG TIN ỨNG DỤNG
Tải về < href="https://9mod.net/dmca/">p class="n_g_title1">Chính sách DMCA

9mod.net là một dịch vụ trực tuyến provider như được định nghĩa trong Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ. chúng tôi prochủ sở hữu bản quyền hợp pháp có khả năng tự xuất bản trên internet bằng cách tải lên, lưu trữ và hiển thị các phương tiện khác nhau bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không giám sát, xem xét hoặc phân tích theo bất kỳ cách nào các tệp được người dùng dịch vụ tải lên máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng các vi phạm bản quyền và sẽ xử lý mạnh mẽ probảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền hợp pháp. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của nội dung xuất hiện trên 9modtrang web .net và bạn không cho phép sử dụng nội dung mà bạn phải thông báo 9mod.net bằng văn bản để chúng tôi xác định nội dung bị cáo buộc vi phạm và thực hiện hành động.

Tất cả nội dung trên 9mod.net được gửi tới 9mod.net qua email hoặc có sẵn ở nhiều nơi trên Internet và được cho là thuộc phạm vi công cộng. Nội dung (bao gồm cả hình ảnh và video) đã đăng được cho là được đăng trong các quyền của chúng tôi theo Đạo luật sử dụng hợp pháp bản quyền của Hoa Kỳ (Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ.)

Thông báo vi phạm bản quyền

9mod.net tuân thủ 17 USC §512 và Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và xử lýprocác hành động riêng tư theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) và các hành động trí tuệ hiện hành khác propháp luật perty.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên happymod.com hoặc nếu liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm và bạn muốn xóa tài liệu này, bạn phải provide một thông báo bằng văn bản trình bày chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau. Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) nếu bạn trình bày sai thông tin được liệt kê trên trang web của chúng tôi và vi phạm bản quyền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên liên hệ với luật sư để được hỗ trợ pháp lý về vấn đề này.

I. THÔNG BÁO KHIẾU NẠI PROGIẤY TỜ DÀNH CHO CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN

Các yếu tố sau phải được đưa vào khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

1. Chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cho là vi phạm.

2. Xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm.

3. Nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép Trang web định vị tài liệu.

4. Thông tin đủ hợp lý để cho phép Trang web liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ thư điện tử mà bên khiếu nại có thể liên hệ được.

5. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.

6. Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cho là vi phạm.

Việc không bao gồm tất cả các thông tin trên có thể dẫn đến sự chậm trễ của prongừng hoặc thông báo DMCA.

II. THÔNG BÁO VÀ GỠ XUỐNG

Proquy định: Tất cả người dùng của bất kỳ phần nào của hệ thống Trang web đều phải tuân thủ luật bản quyền hiện hành. Tuy nhiên, nếu Trang web nhận được promỗi thông báo về vi phạm bản quyền được khiếu nại, nó sẽ phản hồi nhanh chóng bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm provided tất cả các khiếu nại như vậy đã được điều tra và xác định là hợp lệ bởi Trang web theo quyết định riêng và tuyệt đối của Trang web. Trang web sẽ tuân thủ approlinh mục protầm nhìn về DMCA trong trường hợp nhận được thông báo phản đối.

III. LẶP LẠI VI PHẠM

dưới approcác trường hợp riêng tư, Trang web có thể, theo quyết định của mình, chấm dứt ủy quyền của người dùng hệ thống hoặc mạng của mình, những người tái vi phạm.

IV. ACCOMMODCÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

Chính sách của trang web đối với accommodđã ăn và không can thiệp vào các biện pháp kỹ thuật tiêu chuẩn mà nó xác định là hợp lý trong các trường hợp, nghĩa là các biện pháp kỹ thuật được chủ sở hữu bản quyền sử dụng để xác định hoặc protect tác phẩm có bản quyền.

IV. ĐẠI LÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Đại lý được chỉ định để nhận thông báo về cáo buộc vi phạm theo DMCA là:

[contact-form-7 id = ”8988 ″ title =” Mẫu liên hệ 1 ″]

Email: [e-mail prokiểm tra]

Khi nhận được promỗi thông báo về vi phạm được tuyên bố, Trang web sẽ tuân theo procác thủ tục được nêu ở đây và trong DMCA.

Cũng tìm kiếm: mod apk, tải về mod apk